3. Schválení zápisu z 1. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 14.1.2016

Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 1. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 14.1.2016

Komise bytová

Odkládá:

  1. schálení zápisu z 1.zasedání komise OA a EU fondy konaného dne 14. 1. 2016 na příští zasedání

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Čahoj)