13. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/13/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání

Předkládám k projednání žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit žádost … o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, k datu 31.3.2016, vč. Dohody o narovnání jako finanční vyrovnání z důvodu nerealizované privatizace bytu

Navrhuje:

  1. OMI předat záležitost týkající se žádosti … o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a Dohody o narovnání právnímu odd. kanceláře MČ Praha 5 s tím, že vstoupí v jednání s panem …

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě