11. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/11/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání čtyři žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a jednu žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 31.12.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , na dobu určitou 2 roky s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 161,64 Kč/m2/měs. na základě žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a zároveň změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu po uzavření manželství’

  3. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Malá Strana, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 7. 2. 2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 8.2.2016 za nájemné ve výši 102,41 Kč/m2/měs.

  4. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1 na adrese … 3, Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 31.5.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.6.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě