10. Žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a žádost o snížení nájemného

26/01/2016
Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/10/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a žádost o snížení nájemného

Předkládám k projednání žádost o změnu platnosti smlouvy o nájmu bytu a snížení nájemného
Komise bytová

Pověřuje:

  1. OMI vytipováním vhodného menšího bytu pro Lannyho Dudru, bytem Nádražní 42/82, Praha 5, s tím, že po projednání s žadatelem bude materiál předložen k projednání v bytové komisi

Odkládá:

  1. projednání žádosti Lannyho Dudry, Nádražní 42/82, Praha 5, o změnu doby platnosti smlouvy o nájmu bytu a snížení nájemného, do vyřešení návrhu na pronájem jiného (menšího bytu)

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě