1. Schválení programu 2. zasedání bytové komise RMČ

Zasedání konané dne 28. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Schválení programu 2. zasedání bytové komise RMČ

Komise bytová

Schvaluje:

  1. předložený program 2. zasedání bytové komise RMČ

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Čahoj)