7. Žádost o změnu usnesení RMČ týkajícího se prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 20/7/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o změnu usnesení RMČ týkajícího se prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o změnu usnesení RMČ týkajícího se prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ revokovat část usnesení č. 40/1405/2015 ze dne 23.10.2015 týkající se uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1 na adrese Zubatého 269/1, Praha 5, s Jiřím Šestákem Ph.D. takto:

    RMČ schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 30.9.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.10.2015 za nájemné ve výši 146,59 Kč/m2/měs.

Hlasování: 7/0/0