4. Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 20/4/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.7.2015)

  2) … , bytem … dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2015)

  3) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.6.2015)

  4) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.10.2015)

  5) … , bytem … , Praha – 5:  dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.10.2015)

  6) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb  … Kč, dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 31.12.2014)

  7) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 31.8.2015)

  8) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … Kč (k 30.6.2015)

  9) … , bytem  … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.9.2015)

  10) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 11.8.2015)

Hlasování: 6/0/1