1. Schválení programu 20. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 26. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 20/1/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 20. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 20. zasedání bytové komise RMČ 

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Čahoj)