8. Žádost o pronájem obecního bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/8/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o pronájem obecního bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem obecního bytu
Komise bytová

Schvaluje:

  1. zařazení … , Praha 5, do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu – preferované profese

    Hlasování: 5/0/0

Pověřuje:

  1. OMI vytipováním vhodného bytu na pronájem … s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude předložen ke schválení RMČ návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 2 roky

    Hlasování: 2/0/3 – usnesení nebylo schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě