6. Žádost o pronájem jiného obecního bytu

02/10/2015
Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o pronájem jiného obecního bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem jiného obecního bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. RMČ schválit žádost … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o pronájem menšího obecního bytu výměnou za byt stávající

Pověřuje:

  1. OMI učiněním nabídky volného bytu 2+1 (81,19 m2 po pí  … ) na adrese … , Praha 5, s tím, že v případě přijetí nabídky bude smlouva o nájmu bytu uzavřena na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě