3. Schválení zápisu z 14. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 25. 8. 2015

Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 14. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 25. 8. 2015

Komise bytová

Schvaluje/neschvaluje:

  1. zápis z 14. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 25. 8. 2015 bez připomínek

Hlasování: 5/0/0