1. Schválení programu 15. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 24. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/1/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 15. zasedání bytové komise RMČ Praha 5

Komise bytová

Schvaluje:

  1. program 15. zasedání bytové komise RMČ

Hlasování: 5/0/0