9. Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč

15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/9/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z úroku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení  … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … … Kč + příslušenství za období … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení  … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … Kč + příslušenství za období … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z úroku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k  … ),  K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období  … … č + příslušenství za období … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení  … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … Kč + příslušenství za období … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb … Kč, celkový dluh z poplatku z prodlení … Kč (k  … ), celkový dluh z nákladů soudního řízení  … Kč. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … Kč + příslušenství za období … v aktuální výši.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě