8. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/8/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    1) … , … , dluh na nájemném: … (k 28.2.2015), dluh na příslušenství: …  (k 4.3.2015)

    2) … , … , dluh na nájemném: … (k 30.3.2015), dluh na příslušenství: …  (k 30.3.2015)

Doporučuje:

  1. schválit prominutí 50% poplatku z prodlení v aktuální výši paní … za podmínky uhrazení zbývajících 50%

Doporučuje:

  1. schválit prominutí 50% poplatku z prodlení z částky, která není zahrnuta v  … , za podmínky uhrazení zbývajícího poplatku z prodlení paní …

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě