7. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2015
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z úrokuu z prodlení … Kč (k 31.12. 2014)

  2) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč,dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 5.12.2007) dluh z úroku z prodlení … Kč (k 19.3.2013)

  3) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 1.10.2014), dluh z nákladů řízení … Kč

  4) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2015)

  5) … , bytem … , Praha – 5:  dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 28.2.2015)

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě