4. Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2019 s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. na základě žádosti … o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

  2. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. na základě žádosti … o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě