3. Opakované žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

15/04/2015
Zasedání konané dne 9. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Opakované žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě opakované žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. revokovat část usnesení RMČ č. 2/17/2015, bod I. 3. ze dne 13.1.2015 týkajícího se žádosti … o prodloužení smlouvy o nájmu bytu takto:

    RMČ schvaluje
    uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2015 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs.

  2. revokovat část usnesení RMČ č. 3/42/2015, bod I. 2. ze dne 20.1.2015 týkajícího se žádosti   … o prodloužení smlouvy o nájmu bytu takto:

    RMČ schvaluje
    uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s   … na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.5.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě