8. Ostatní záležitosti

19/02/2015
Zasedání konané dne 26. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Ostatní záležitosti

Komise bytová

Navrhuje:

  1. RMČ v co nejkratším termínu zahájit přípravné práce na informační mapě místně obvykleho nájemného v oblasti MČ Praha 5

Konstatuje:

  1. , že na příštím zasedání BK dne 12.3.2015 budou projednány připomínky členů BK ke stávajícím i nově připravovaným “Zásadám pro pronájem obecního bytu”

Hlasování: 4/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě