6. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Zasedání konané dne 26. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Čahoj Viktor, člen rady MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

 1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

  1) … , bytem … Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.12. 2014)

  2) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.11.2014), dluh z úroku z prodlení  … Kč (k 30.11.2014)

  3) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.12.2014), dluh z úroků z prodlení … Kč (k 31.12.2014), dluh z nákladů soudního řízení … Kč

  4) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30. 9. 2014)

  5) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30. 9. 2014)

  6) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30. 9. 2014)

  7) … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30. 9. 2014)

Hlasování: 4/0/0