4. Žádost o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 26. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu

Navrhuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , na dobu určitou do 19.1.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.4.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. s tím, že nájemné za sklep bude stanoveno ve výši 50 % původní sazby

Hlasování: 4/0/0