3. Žádost o snížení nájemného

19/02/2015
Zasedání konané dne 26. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2015
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o snížení nájemného

Předkládám k projednání žádost o snížení nájemného
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … na dobu určitou do 31.1.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.4.2015 za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 4/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě