7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/7/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi … , Praha 5, k.ú. Smíchov (obecní) a … , Praha 8, k.ú. Karlín (obecní)

Hlasování: 7/0/0