6. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/6/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů

Předkládám k projednání návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit návrh na poskytnutí slevy 10 % ze základního nájemného všem nájemcům bytů (s výjimkou nájemců půdních vestaveb) v domech na adrese P … , Praha 5, z důvodu zhoršeného technického stavu bytů od 1. 8. 2014 do vyřešení závady

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

  2. schválit opakovanou žádost Bohdany Nuskové, Plzeňská 442/209, Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, výměnou za byt stávající

  3. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

  4. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

  5. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

Navrhuje:

  1. přizvat na příští zasedání bytové komise (tj. 14.8.2014) ved. OMA Ing. Romana Raffla k jednání o problému domů …

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě