5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení Žádost o uzavření splátkové dohody

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/5/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení Žádost o uzavření splátkové dohody

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s  … (vnučka bývalé nájemkyně … , … , dluh na nájemném: … (k 31.5.2014), poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013), náklady soudního řízení: … Kč s tím, že Dohoda o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského bude uzavřena na částku v min. výši Kč … ,-/měs.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě