4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o zpětvzetí výpovědi z námu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5 s tím, že navrhuje trvat na výpovědi z nájmu bytu manž. Kratochvílovým (paní Čičovská užívá byt bez právního důvodu a dluh na nájmu není řešen)

Hlasování: 6/0/1