4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o zpětvzetí výpovědi z námu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5 s tím, že navrhuje trvat na výpovědi z nájmu bytu manž. Kratochvílovým (paní Čičovská užívá byt bez právního důvodu a dluh na nájmu není řešen)

Hlasování: 6/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě