3. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.11.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě