2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu bytu z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … (syn), na dobu neurčitou s platností a účinností ode dne podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. na základě žádosti … o zřízení společného nájmu bytu z důvodu privatizace

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě