1. Žádost o pronájem obecního bytu

Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o pronájem obecního bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem obecního bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že navrhuje trvat na výpovědi z nájmu bytu (pronájem bytu by odporoval přijatým zásadám)

Hlasování: 7/0/0