9. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/9/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

Komise bytová

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

    a)  … , bytem … , Praha – 5: dluh z vyúčtování služeb Kč … dluh z poplatku z prodlení Kč  … (k 28.2.2014) z důvodu promlčení

    b) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.3.2014) z důvodu nesrovnalostí v evidencí

    c) … , bytem … , Praha – 5: dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 2.4.2014) z důvodu technického odpisu

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček, Vitha, Havlinová)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě