8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení níže uvedeným nájemcům:

    1) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 8.4.2014)

    2) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek (úrok) z prodlení: … (k 31.3.2014) s tím, že navrhuje odpuštění 50 % poplatku z prodlení ze sociálních důvodů na straně žadatelky

    3) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 31.3.2014) s tím, že navrhuje odpuštění 50 % poplatku z prodlení

     

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček, Vitha, Havlinová)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě