7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

  1) … , … , dluh na nájemném: … (k 31.3.2014), poplatek z prodlení: … (k 31.3.2014), za podmínky, že ke splátkové dohodě přistoupí i vnučka (sl. Pekárková) s manželem s tím, že v případě vrácen bytu do 30. 4. 2014 navrhuje odpuštění poplatku z prodlení v aktuální výši

  2) … , … , dluh na nájemném: … (k 31.3.2014), poplatek z prodlení: … (k 22.1.2014) s tím, že ke splátkové dohodě přistoupí i Kamil Šťastný

  3) … , … , dluh na nájemném: … (k 31.3.2014), poplatek z prodlení: … (k 7.4.2014) s tím, že navrhuje odpuštění 50 % poplatku z prodlení za podmínky řádného uhrazení zbývající části (ze sociálních důvodů na straně žadatele)

  4) … , … , dluh na nájemném: … (k 28.2.2014), poplatek z prodlení: … (k 9.4.2014) s tím, že ke splátkové dohodě přistoupí i dcera …

   

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček, Vitha, Havlinová)