5. Žádost o slevu z nájmu bytu z důvodu nevyhovujícího vytápění

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o slevu z nájmu bytu z důvodu nevyhovujícího vytápění

Předkládám k projednání žádost o slevu z nájmu bytu z důvodu nevyhovujícího vytápění
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu 10 % ze základního nájemného z důvodu nevyhovujícího vytápění od 28. 11. 2013 (datum podání žádosti do 31. 12. 2014 s tím, že k datu instalace topení bude poskytování slevy ukončeno, za podmínky přihlášení všech uživatelů bytu do evidence na poplatky za služby

Hlasování: 9/0/0