4. Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu

Předkládám k projednání návrhy na podání 4 výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem (nehrazení nájemného a úhrad za užívání bytu po dobu alespoň tři měsíců)
Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem (nehrazení nájemného a úhrad za užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců) následujícím nájemcům bytů:
  1. … , Praha 5
  2. … , Praha 5
  3. … , Praha 5
  4. … , Praha 5

   

Hlasování: 9/0/0