3. Žádost o přechod nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky pro přechod nájmu bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese … Praha 5, k.ú. Malá Strana a že nájem bytu 2+1 na uvedené adrese přešel z  … na  … (vnuk) s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou do 7. 2. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 8. 2. 2014 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs., na základě žádosti … o přechod nájmu bytu po … (babička)

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kolovratová, Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě