2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o Ivetu Salehovou (sestra) s tím, že trvá na původním stanovisku

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kolovratová, Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě