2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o zřízení společného nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o Ivetu Salehovou (sestra) s tím, že trvá na původním stanovisku

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kolovratová, Kopáček)