2. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě

Předkládám k projednání žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o souhlas s umístěním sídla společnosti … v bytě 3+1 na uvedené adrese, do doložení předmětu podnikání

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kopáček, Vitha)