10. Žádost o pronájem bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/10/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o pronájem bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o pronájem obecního bytu 2+1 na uvedené adrese ze sociálních důvodů s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky a byt nebude zařazen do privatizace (dle platných zásad)  

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček, Vitha, Havlinová)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě