1. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech

Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech

Předkládám k projednání návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu výskytu plísně v bytech
Komise bytová

Odkládá:

 1. projednání návrhu na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu enormního výskytu plísně v bytech následujícím nájemcům bytů na uvedených adresách na příští zasedání:
  … , Praha 5, k. ú. Košíře
  … , Praha 5, k. ú. Košíře
  … , Praha 5, k. ú. Košíře
  … , Praha 5, k. ú. Košíře
  … , Praha 5, k. ú. Košíře

Odkládá:

 1. projednání žádosti … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající, na příští zasedání

 2. projednání opakované žádosti Bohdany Nuskové, Plzeňská 442/209, Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, výměnou za byt stávající, na příští zesedání

 3. projednání žádosti … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající, na příští zasedání

 4. projednání žádosti … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající, na příští zasedání

 5. projednání žádosti … , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající, na příští zasedání

Hlasování: 9/0/0