4. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 10. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši … , Praha 5 (dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … k 31.3.2014) s tím, že trvá na původním stanovisku

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, o prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši (k 28. 2. 2014 ve výši … Kč) do doložení dokladu o bezdlužnosti, který byl součástí podkladů pro privatizaci

Hlasování: 8/0/0