3. Žádost o sloučení administrativně rozděleného bytu

Zasedání konané dne 10. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o sloučení administrativně rozděleného bytu

Předkládám k projednání žádost o sloučení administrativně rozděleného bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k.ú. Malá Strana, o sloučení stávajícího bytu 1+1 se sníženou kvalitou s uvolněným bytem 2+1, který je druhou součástí administrativně rozděleného bytu s tím, že sloučení bytů bude provedeno na vlastní náklady žadatele a nájemné z přisloučené části bude stanoveno na 150,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 8/0/0