2. Žádost o slevu z nájmu bytu

Zasedání konané dne 10. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o slevu z nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o slevu z nájmu bytu z důvodu, že se paní Bílá zúčastnila NŘ na pronájem bytu na úpravu vlastním nákladem a stav bytu jí byl znám

Hlasování: 7/0/0 (nepř. Kopáček)