1. Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o komoru

Zasedání konané dne 10. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o komoru

Předkládám k projednání žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o komoru
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k. ú. Smíchov, o rozšíření stávající smlouvy o nájmu bytu 1+1 na uvedené adrese, o komoru do doložení stanoviska ředitelky CSOP PhDr. H. Volechové

Hlasování: 8/0/0