1. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné

Zasedání konané dne 10. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné

Předkládám k projednání žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře

  2. schválit žádost … , Praha 5, k. ú. Košíře, o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kolovratová, Kopáček)