7. Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

Komise bytová

Doporučuje:

  1. neuzavírat splátkové dohody s dlužníky z titulu dluhu na nájemném a službách za užívání bytů po dobu od schválení výpovědi z nájmu bytu orgány MČ Praha 5 do vyklizení a předání bytu pronajímateli s tím, že před podáním výpovědi z nájmu bytu bude dlužník prokazatelně upozorněn na možnost podání výpovědi z nájmu bytu

Doporučuje:

  1. neuzavírat splátkové dohody s dlužníkem z titulu dluhu na nájemném a službách za užívání bytu, proti kterým již oprávněná MČ Praha 5 vede exekuci na dlužnou částku

Doporučuje:

  1. neuzavírat nové nájemní smlouvy s dlužníky (nájemci bytu), pokud dlužník do uplynutí stávající smlouvy na dobu určitou aktivně nejednal ohledně svého dluhu tj. zejména neuzavřel slátkovou dohodu, kterou by řádně plnil

Konstatuje:

  1. , že s dlužníkem, který má dluh na nájemném z bytu, může být uzavřena pouze jedna aktivní splátková dohoda, kterou může s dlužníkem uzavřít pouze osoba oprávněná nákládat s majetkem MČ Praha 5

Doporučuje:

  1. prominout příslušenství (poplatek z prodlení příp. úrok z prodlení) dlužníkovi ve výši 100% v případě, že dobrovolného a řádného vrácení bytu MČ Praha 5, pokud o to dlužník písemně požádá 

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě