6. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … Praha 5, o prominutí 50 % poplatku z prodlení v aktuální výši (celkem … za podmínky řádného uhrazení zbývající části poplatků z prodlení

Nedoporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedeným nájemcům:
    1) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: … (k 31.12.2013)

    2) … , … , dluh na nájemném: 0 Kč (k 31.1.2014), poplatek z prodlení: … (k 31.1.2014)

Hlasování: 7/0/0