5. Žádost o slevu z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o slevu z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu

Předkládám k projednání žádost o slevu z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit žádost … Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu ve výši 3.448,- Kč z nájemného z důvodu znemožnění užívání bytu 1+0 se sníženou kvalitou na uvedené adrese s tím, že částka bude požadována na správní společnosti Centra, a.s.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě