3. Žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce a rozšíření smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Malá Strana, s  … (syn), na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs. na základě žádosti … o změnu jména nájemce po úmrtí manžela a žádosti o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o ostatní spolubydlící 

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě