2. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov

Hlasování: 7/0/0