1. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

03/04/2014
Zasedání konané dne 27. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání čtyři žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 1. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 2. 2014 za nájemné ve výši 202,64,- Kč/m²/měs. za podmínky uhrazení dlužného nájemného vč. poplatků z prodlení v aktuální výši v termínu do 15. 4. 2014

  2. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs. za podmínky uhrazení dlužného nájemného vč. poplatků z prodlení v aktuální výšipříp. uzavření splátkové dohody v termínu do 15. 4. 2014

  3. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m²/měs.

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost … o prodloužení smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, z důvodu dlouhodobého neužívání

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kolovratová)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě