9. Žádosti o přechod nájmu bytu

09/01/2014
Zasedání konané dne 16. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o přechod nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky dle ust. § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Malá Strana, přešel z … (dcera) s tím, že dodatek ke smlouvě o nájmu bytu 2+1 se sníženou kvalitou bude uzavřen na dobu určitou 2 roky s platností ode dne podpisu a s účinností od 3.10.2013 za nájemné ve výši 102,- Kč/m²/měs.

  2. vzít na vědomí, že nebyly splněny podmínky dle ust. § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese … , Praha 5, k.ú. Malá Strana, nepřešel z  …

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě